01 1 Nỗi Đau Của Ký Ức
Nhiều ca sĩ
02 1 Tạm Biệt Người Anh Yêu
Nhạc tình ca hay
03 1 Mật Ngữ 12 Chòm Sao
Phương Linh Hà Anh Tuấn
04 1 Đớn Đau Anh Vẫn Yêu
Phương Linh Akira Phan
05 1 Ai Khóc Cho Anh
Trần Thái Hòa Như Quỳnh
06 1 Anh Biết Tin Ai
Noo Phước Thịnh